19 september 2021

Schouten betreurt mening van Landbouw Collectief

3 min read

gebouw van het Ministerie van Algemene Zaken

DEN HAAG – In een officiële verklaring heeft het kabinet laten weten dat zij het besluit van het Landbouw Collectief betreuren. “juist omdat er de afgelopen maanden zoveel al is besproken en gerealiseerd.”
Na aanleiding van het overleg wat minister Schouten woensdag had met
het Landbouw Collectief heeft laatstgenoemde besloten de gesprekken te stoppen. Het collectief kreeg niet de indruk dat er nog iets zou gaan veranderen.
“Het is juist nu van groot belang om met elkaar te komen tot oplossingen voor de stikstofproblematiek en de toekomst van een krachtige, economisch gezonde landbouwsector. Juist nu veel bedrijven het zwaar hebben is het cruciaal dat straks, naast herstel van natuur, ook economische activiteiten (weer) doorgang kunnen vinden.”, aldus minister Schouten.
De minister van landbouw zegt te beseffen hoe groot de impact van de coronacrisis is op de gehele samenleving. Juist nu zal het kabinet de sectoren zoveel mogelijk steunen door rekening te houden met de omvang, financiering en timing van de nieuwe en aangekondigde stikstofmaatregelen.
Volgens het ministerie van Landbouw is het uitgangspunt bij de opkoop van boerenbedrijven altijd vrijwillig geweest. Het kabinet zal het extern salderen van veehouderijen pas mogelijk maken wanneer er voldoende waarborgen zijn.
Het kabinet blijft werken aan een  stikstofaanpak en zal de Tweede Kamer hier binnenkort over informeren. “Voor alle sectoren, dus ook de landbouwsector, staat de deur open om mee te denken over oplossingen voor deze stikstofaanpak.”
©Hoogland Producties / Sven Fotografie

Geef een reactie