18 oktober 2021

Provincie handhaaft voorlopig geen bedrijven

3 min read

OVERIJSSEL – Volgens de provincie zal er nog steeds niet gehandhaafd worden bij bedrijven die op basis van een melding in het kader van het Programma Aanpak Stikstof zijn uitgebreid. De rechter bepaalde in februari dat  het besluit onvoldoende was onderbouwd, de provincie heeft die onderbouwing inmiddels aangescherpt.

Juridisch gezien zijn de De PAS-meldingen ongeldig geworden. De Gedeputeerde Staten van Overijssel vinden het niet redelijk om in deze situaties te gaan handhaven, ook al is er sprake van een illegale situatie.

“De bedrijven die op basis van een PAS-melding hebben uitgebreid, hebben destijds te goeder trouw gehandeld”, zegt gedeputeerde De Bree. “Ze voldeden aan de wettelijke regels die toen van toepassing waren en de overheid heeft hen de vrijstelling gegeven in de vorm van een melding.”

“Wij vinden het niet redelijk om op dit moment bij hen te gaan handhaven. Bovendien zouden we ongelijkheid creëren door bij deze bedrijven wel te gaan handhaven, terwijl we niet ingrijpen bij andere bedrijven die werken met een PAS-melding.”

Met het standpunt van de provincie staan zij in lijn met de Kamerbrief van minister Carola Schouten. Om de PAS-meldingen te kunnen legaliseren, is het nodig om de melding om te zetten in een vergunning binnen de Wet natuurbescherming. “Dat is op dit moment alleen mogelijk als de benodigde ruimte voor stikstofdepositie kan worden gecompenseerd”, legt gedeputeerde Ten Bolscher uit.

De situatie is hierdoor complex.  “want de ruimte die nodig is om de vergunning te verkrijgen, die is er in de praktijk meestal niet. Het Rijk en de provincies willen landelijke afspraken maken om deze meldingen op een goede manier te kunnen legaliseren.” Daarover worden gesprekken gevoerd met de minister.

©Hoogland Producties / Sven Fotografie

Geef een reactie