19 september 2021

Weinig animo voor een volledige lockdown

4 min read

gebouw van het Ministerie van Algemene Zaken

NEDERLAND – Nederland is niet onder de indruk van een eventuele lockdown, uit onderzoek van Kantar blijkt er weinig tot geen draagvlak te zijn. Het onderzoeksbureau ging acht landen in en onderzochten wat burgers van de maatregelen vonden. Één van die maatregelen in Nederland was dat scholen, rechtbanken en de horeca op slot gingen.

Voor deze maatregelen lijkt er wel begrip te zijn, zo’n 73 procent staat volledig achter deze keuze vanuit het kabinet. De gevraagde afstand van 1,5 meter wordt door ruim 92 procent van de bevolking gesteund, wat opvallend is aangezien Nederland het afgelopen weekend massaal naar buiten is gegaan en lang niet zoveel rekening hield met de afstand.

De laconieke wijze waarop mensen met de richtlijnen van het RIVM omgaan zorgde voor veel verontwaardiging, zo hebben artsen en natuurbeheerders hun zorgen eerder al geuit. Een ruime groep van 57 procent vindt echter dat wij ons keurig gedragen, maar onderzoeker Manuel Kaal benadrukt wel dat de helft de enquête vrijdag heeft ingevuld. ”Voordat we er massaal op uit trokken.”

Ondanks de waarschuwingen en het besmettingsgevaar blijft Nederland niet binnen, maar 28 procent heeft zichzelf een thuisisolatie opgelegd. Volgens Kaal is dat een relatief laag cijfer. ”Ik denk dat de overheid had gehoopt op een hoger cijfer. Een scenario van zelfredzaamheid waarbij burgers er zelf voor kiezen thuis te blijven. Maar dat doen weinig burgers dus.”

De politiek is er constant mee bezig, wel of geen volledige lockdown? Geert Wilders en Thierry Baudet hameren al langere tijd op een volledige lockdown, maar er weinig animo voor de extreme maatregel. Ongeveer 25 procent is van mening dat Nederland, net zoals Spanje en Frankrijk, volledig op slot moet. De aanhang van de twee politici is er wel voor, zo staan 42 procent van de PVV’ers en 53 procent van deFvD’ers er volledig achter om het land dicht te gooien.

Een groep van 37 procent ziet een lockdown helemaal niet zitten en een schare 38 procent lijkt het niet te weten. ”In Limburg en Noord-Brabant is er wel meer draagvlak voor strengere maatregelen.” Aldus Kaal.

©Hoogland Producties / Sven Fotografie

Geef een reactie