27 september 2021

MOB maakt het de Overijsselse boeren steeds moeilijker

9 min read

ZWOLLE – Volgens LTO Noord wil actiegroep MOB, wat staat voor Mobilisation for the Environment, het boeren in Overijssel onmogelijk maken om koeien in de wei te laten lopen en mest uit te rijden. Vandaag zal er een rechtszaak plaatsvinden tegen een melkveehouder uit Overijssel. De uitkomst van deze rechtszaak heeft mogelijk gevolgen voor de gehele agrarische sector. MOB kan er voor zorgen dat het typische oerhollandse plaatje van het platteland gaat veranderen. Veel boeren staan door de juridische acties met de handen in het haar. “De manier waarop MOB dit aanpakt geeft veel onrust en ergernis bij onze achterban”, concludeert Ben Haarman, voorzitter van LTO Noord Regio Oost. “Landbouwminister Carola Schouten en de provincies zijn het met ons eens dat er geen vergunningsplicht moet komen voor het beweiden en bemesten. Ook het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes adviseert dit. Toch wil het MOB dat boeren hiervoor een vergunning moeten aanvragen. In plaats van hierover in gesprek te gaan met de politiek proberen ze hun zin door te drijven bij de rechter.”

De rechtbank Zwolle buigt zich over de zaak van de melkveehouder. “Het gaat om iets dat niet alleen deze boer raakt, maar de hele agrarische sector. Als de rechter in het nadeel van deze boer beslist komen direct talloze agrariërs in de problemen. Wij zien dit als een rechtstreekse aanval op agrarische ondernemers die in goed vertrouwen hebben gehandeld. Ik vind dit ongehoord. Wij staan volledig achter deze boer.” Aldus Haarman.

Eind vorige jaar werd door de commissie-Remkes bevestigd dat er geen vergunningplicht nodig wordt geacht voor bemesten. Remkes zei destijds dat er alleen een uitzondering is als gebruik van de grond veranderd. Alleen als dit gebeurd, zoals akkerland naar grasland, is een nadere beoordeling nodig. Mogelijk geld dan wel een vergunningplicht.

Johan Vollenbroek, voorzitter van MOB, richtte in 2018 succesvol zijn pijlen op het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Sindsdien is de milieuactivist niet meer uit het debat weg te denken. volgens Vollenbroek is de landbouw de grootste boosdoener. Zo zei hij eerder: “De uitstoot van stikstof in Nederland is volledig uit de klauwen gelopen. We hebben veel te veel landbouwdieren.” Vollenbroek pleitte eerder al voor het halveren van de veestapel en staat achter het uitkopen van veehouderijen die volgens de regering en MOB dichtbij de natura-2000 gebieden gevestigd zijn.

Stikstof is een stof die van nature altijd in de lucht aanwezig is, deze stof is geur- en kleurloos. Het grootste gedeelte, ongeveer 80%, van de lucht die wij inademen bestaat hieruit. De andere 20% is zuurstof en waterstof gecombineerd met een kleine hoeveelheid koolstofdioxide. Als reactie zet ons lichaam lichaam de stikstof en waterstof om in stikstofdioxide en ammoniak, dit wordt ook wel reactief stikstof genoemd. Voor zowel mens en dier is stikstof heel belangrijk om op deze aarde te kunnen leven. Het is een belangrijke energie-en bouwstof. Reactief stikstof ontstaat langzaam en op een natuurlijke manier door bodembacteriën die samen met plantenwortels stikstof vastleggen in de bodem. Ook het weer zorgt voor reactief stikstof.

Maar stikstof kent ook een schadelijke kant, deze wordt stikstofdioxide genoemd en is pas schadelijk wanneer hier teveel van is. De schadelijke kant wordt vooral uitgestoten door (diesel)auto’s en fabrieken, ammoniak wordt uitgestoten door de verdamping van mest van de landbouw. Dit heeft echter niet alleen nadelen. Zo stimuleert de ammoniak in de landbouw de groei, waardoor er meer opbrengsten zijn.

Op het moment dat reactief stikstof in natuurgebieden terecht komt, gebeurd hirt hetzelfde, net zoals de ammoniak in de landbouw doet, word oom hier de groei gestimuleerd. Het nadeel is alleen wel dat de bodem wordt aangetast en de biodiversiteit uiteindelijk zal verschalen. Hierdoor is er minder voedsel in de grond en zullen alleen planten die hier tegen bestemd zijn kunnen groeien.

Nederland produceert nog best veel stikstof, als klein maar actief land is dat natuurlijk niet ondenkbaar. Naast veel landbouw, hebben wij ook veel verkeer en industrie. Onze landbouw wordt aangekeken als de grootste vijand op het gebied van stikstof uitstoot, hoeveel procent schuld er nou precies bij de agrarische sector ligt blijft vooralsnog een vraagteken. Om te zorgen dat gewassen kunnen groeien en wij kunnen eten, moeten de boeren de grond bemesten. De bemesting word gedaan met de uitwerpselen van het vee, de mest verdampt voor een deel als ammoniak, die als het ware in een cirkeltje de lucht in komt en daarna weer naar beneden komt als neerslag. Volgens de cijfers zou rundvee zorgen voor het grootste aandeel.

Het College zei ooit eens dat het stikstofprobleem niet wordt opgelost door het halveren van de veestapel, maar door kunstmest te beperken. Ook zou minder voer uit het buitenland halen bijdragen aan het verlagen van de uitstoot. Doordat het voer uit bijvoorbeeld Brazilië wordt gehaald, wordt stikstof geïmporteerd waardoor de uitstoot in Nederland verhoogd.

Volgens de gezondheidsraad hoeven Nederlanders zich voorlopig nog geen zorgen te maken. Met de hoeveelheid die op dit moment in de lucht zit, zullen we nog geen last krijgen van stikstofdioxide. Ook hoeven we ons geen zorgen te maken over het water uit de kraan. De Nederlandse zuiveringsinstallaties zijn zo goed, dat nitraat veroorzaakte algengroei geen kans maakt.

©Hoogland Producties / Sven Fotografie

Geef een reactie