Harderwijk positief over cijfers asielzoekers

HARDERWIJK – Hardere aanpak voor overlast veroorzakende asielzoekers lijkt tr werken. Volgens de burgemeester van Harderwijk, Harm-Jan van Schaik is het aantal aangiftes en incidenten van deze bevolkingsgroep gehalveerd.

Hij maakte de cijfers woensdag bekend tijdens een bezoek van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) aan de gemeente. “Dat laat zien dat we overlast aan kunnen pakken als we goed samenwerken. Maar we zijn er nog niet. Samen met onder meer de gemeente zetten we in op het verder terugdringen van de overlast de komende tijd. Want overlast is onacceptabel.” Aldus de staatssecretaris.

De Gemeente, politie, Openbaar Ministerie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) werken intensief samen in een lik-op-stukbeleid. Ze bespreken welke bewoners van het azc overlast geven en hoe zij dit tegen kunnen gaan. “Het blijft belangrijk dat inwoners en ondernemers signalen van ongewenst gedrag doorgeven. Dan weten we wat er speelt en kunnen politie, OM en gemeente samen effectief werken aan oplossingen.” Zo zegt de burgemeester.

©Hoogland Producties / Sven Fotografie