Tweede Kamer stemt over spoedwet

DEN HAAG – De Tweede Kamer heeft donderdag gestemd over de spoedwet van minister Carola van Schouten. Een kleine meerderheid heeft met enige tegenzin ingestemd om de stikstofproblemen aan te pakken met deze spoedwet. GroenLinks en PvdA, nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer, stemden tegen. De SGP zag geen beter alternatief en gaf de wet het voordeel van de twijfel.

“Deze spoedwet is niet ons plan. Het is nodig om uit het juridisch moeras te komen en er niet verder in te zakken. Tegelijkertijd schreeuwen aannemers om een eerste stap, zodat er weer genoeg woningen gebouwd kunnen worden. Deze wet biedt daar haakjes voor.” Zei SGP-Kamerlid Roelof Bisschop.

GroenLinks en PvdA toonden zich donderdag tijdens de wetsbehandeling in de Kamer al kritisch over het pakket aan maatregelen zoals dat toen op tafel lag. GroenLinks wil dat de veestapel ook wordt aangepakt en de PvdA waarschuwde voor de juridische onhoudbaarheid.

De stemverhoudingen leiden tot een probleem in de Eerste Kamer. Als deze uitslag wordt gekopieerd naar de senaat, is er geen meerderheid. Die stemming wordt naar alle waarschijnlijkheid nog voor de kerstvakantie gehouden, maar de exacte datum staat nog niet vast.

Schouten laat weten dat deze spoedwet niet de oplossing is. “Dit is niet de wet die alles gaat oplossen.” Zoals al vaker is benadrukt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Dit pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat het kabinetsstreven om 75.000 woningen per jaar te bouwen gehaald kan worden en zeven infrastructurele projecten hervat kunnen worden. Het zijn oplossingen voor de korte termijn.

De spoedwet zorgt ervoor dat er een drempelwaarde kan worden voorbereid. Met zo’n drempelwaarde kunnen projecten die met de stikstofuitstoot onder een nog te bepalen maximum blijven, worden hervat of worden opgestart.

Zo’n achttienduizend projecten liggen stil, omdat de vergunningen zijn uitgegeven op basis van het oude stikstofbeleid dat door de Raad van State eind mei werd verboden.

Diezelfde Raad van State had ook veel kritiek op het invoeren van een drempelwaarde. Zo’n instrument is alleen effectief als dat gepaard gaat met een geloofwaardig en effectief pakket aan maatregelen. Dat pakket wordt waarschijnlijk later deze maand door minister Schouten gepubliceerd.

Verder komt er een stikstofregistratiesysteem. Daarmee wordt per gebied in kaart gebracht wat het effect is van stikstofmaatregelen in de buurt van beschermde natuurgebieden, zogeheten Natura 2000-gebieden. Op basis daarvan kan worden bepaald of er gebouwd kan worden zonder dat er te veel stikstof wordt uitgestoten.

Met de spoedwet wordt ook geregeld dat het veevoer een andere, stikstofarme samenstelling krijgt en wordt er werk gemaakt van de bescherming, de verbetering en het herstel van Natura 2000-gebieden. Voor dat laatste is 250 miljoen euro uitgetrokken.

De maatregel om varkensboeren met overheidsgeld vrijwillig uit te kopen, een zogeheten warme sanering, was al geregeld in het regeerakkoord en is in het Klimaatakkoord verder uitgebreid. De doelen uit het Klimaatakkoord overlappen deels met die van het stikstofdossier, waardoor de maatregel in beide gevallen kan worden ingezet.

Voor de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur tussen 06:00 uur en 19:00 uur is geen wet nodig. Minister Cora van Nieuwenhuizen kan dat daardoor zelf regelen. Vorige week werd al bekend gemaakt dat die maatregel vanaf maart 2020 in zal gaan.

©Hoogland Producties / Sven Fotografie

Advertenties