28 november 2021

Hogere straf voor ernstige verkeersdelicten

4 min read

De wet van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) die hogere
straffen mogelijk maakt voor ernstige verkeersdelicten, is vandaag door
de Eerste Kamer aanvaard en treedt op 1 januari 2020 in werking.
Allereerst gaat de maximale straf voor gevaarlijk rijden van 2 naar 6
maanden gevangenisstraf, ook in zaken zonder letsel of schade. Dat is
nodig om automobilisten steviger aan te pakken die – bijvoorbeeld door
onverantwoorde inhaalacties – een gevaar op de weg zijn.

Daarnaast komt er een gevangenisstraf van maximaal twee jaar te staan op
_zeer_ gevaarlijk rijgedrag waarbij automobilisten opzettelijk de
verkeersregels ernstig overtreden zonder acht te slaan op de veiligheid
van anderen. Daarvoor is meer nodig dan een enkele verkeersovertreding.
Het gaat om een combinatie van gedragingen. Bijvoorbeeld een forse
overschrijding van de maximumsnelheid, het negeren van rode lichten, op
de verkeerde weghelft rijden en ook nog een mobiele telefoon vasthouden,
terwijl zeer goed voorstelbaar was dat een ongeval kon plaatsvinden.
Alleen door toeval of geluk vallen er geen slachtoffers. Grapperhaus
rekent deze automobilisten zeer gevaarlijk en onverantwoord rijgedrag
dus zwaar aan – ook als zij geen ongeluk veroorzaken.

Veroorzaken zij met dit roekeloos rijgedrag wél een ernstig ongeluk,
dan is straks een gevangenisstraf tot maximaal 6 jaar mogelijk. In de
wet is duidelijker vastgelegd wanneer sprake is van roekeloos rijden.
Dit verruimt de mogelijkheden om automobilisten te vervolgen die
onaanvaardbare risico’s nemen en de zwaarste ongelukken veroorzaken. En
dan gaat het niet alleen om snelheidswedstrijden, maar bijvoorbeeld ook
om een bestuurder die als een dolleman aan het verkeer deelneemt,
meerdere verkeersdelicten begaat en een ongeval met dodelijke afloop of
zwaar letsel veroorzaakt.

Verder gaan de strafmaxima voor verkeersdelicten als rijden onder
invloed, doorrijden na een ongeval en rijden zonder (geldig) rijbewijs
omhoog van 3 maanden gevangenisstraf naar 1 jaar. Dit werkt door in de
straffen voor recidive. Als iemand zich binnen 5 jaar weer schuldig
maakt aan rijden onder invloed kan de straf met een derde omhoog. In
ernstige gevallen van doorrijden na een ongeval, met letsel of erger tot
gevolg, krijgt de politie meer opsporingsbevoegdheden om de dader op te
sporen.

Binnenkort gaat een wetsvoorstel in consultatie met diverse maatregelen
om de aanpak van rijden onder invloed te versterken

Foto:hoogland-Producties

Geef een reactie