1 december 2021

Extra geld tegen stikstof problematiek

6 min read

DEN HAAG – Het ministerie van Landbouw laat weten dat het kabinet eenmalig 500 miljoen euro beschikbaar stelt voor de maatregelen tegen de stikstofproblematiek. Een gedeelte van het geld gaat naar het uitkopen van boeren in de buurt van natuurgebieden.

Met het geld wil het kabinet de stikstofneerslag in natuurgebieden verminderen en de natuur weer herstellen en versterken. Het bedrag komt uit de begrotingsreserve van het kabinet en komt bovenop het eerder toegezegde bedrag. Hoeveel de provincies investeren om de stikstofimpasse te doorbreken, moet nog blijken al liggen de verwachtingen laag.

Het provinciebestuur van Noord-Brabant is verblijd met de aankondiging van het Rijk om financiële middelen ter beschikking te stellen voor de aanpak van de stikstof problematiek. “Dit besluit van de minister komt geen moment te vroeg. Financiële middelen zijn noodzakelijk om de impasse waarin we terecht zijn gekomen snel op te lossen.” aldus Rik Grashoff, gedeputeerde Natuur, Water & Milieu.

De provincie wil met andere provincies en de minister om tafel gaan zitten. “We willen medio december samen met de andere provincies en de minister concrete afspraken vastleggen over evenwichtige stikstofregels en de gebiedsgerichte stikstofaanpak. Dat er nu voor deze aanpak ook financiële middelen beschikbaar zijn, maakt het mogelijk om zo snel mogelijk uit de impasse te komen.”

De stikstofproblematiek zorgt voor stevige discussies in Provinciale Staten, de Brabantse CDA fractie stelt zich een week na het debat over het stikstofbeleid harder op. De deadline van 1 april 2020 voor boeren om een vergunning voor een milieuvriendelijke stal aan te vragen, moet als het aan de partij ligt gewoon van tafel.

Gedeputeerde Grashoff benadrukt in zijn reactie op het geld van het kabinet dat de provincie al maatregelen heeft genomen op het gebied van stikstof: “Als provincie zijn wij al aan de slag gegaan met een gebiedsgerichte aanpak voor de Brabantse Natura2000-gebieden waar de stikstofproblematiek speelt. Samen met betrokken partners werken we onder stoom en kokend water aan een pakket van concrete maatregelen dat zorgt voor een daling van stikstofneerslag op de natuur en tegelijkertijd ook ontwikkelingen voor bijvoorbeeld woningbouw en wegenaanleg mogelijk maken. Dat heeft voor dit college de hoogste prioriteit.”

Volgende week hoopt het kabinet met maatregelen te komen om ruimte te creëren voor de woningbouw. Daarna kijkt landbouwminister Carola Schouten samen met provincies welke gebiedsgerichte maatregelen genomen moeten worden.

Een van de maatregelen die het kabinet aankondigde, is het verlagen van de maximumsnelheden op snelwegen dichtbij beschermde natuurgebieden.
Door de maximumsnelheid in het hele land te verlagen, wordt er genoeg stikstof bespaard om volgend jaar 75.000 woningen te kunnen bouwen.

Door de stikstofcrisis liggen veel bouwprojecten in Nederland stil, in politiek Den Haag zijn vooral veel zorgen over de stilgevallen woningbouw.

Rutte werd vrijdag bij zijn wekelijkse persconferentie gevraagd naar de mogelijkheid van een snelheidsverlaging als oplossing voor de stikstofcrisis. Daarop antwoordde hij dat een landelijke snelheidsverlaging niet per se de beste oplossing is voor het teveel aan stikstof in natuurgebieden, omdat nou eenmaal niet alle wegen langs natuurgebieden lopen. Maar leek het ook niet uit te sluiten. Het kabinet zegt geen taboes te schuwen.

©Hoogland Producties / Sven Fotografie

Geef een reactie