21 oktober 2021

FDF is verheugd..

4 min read

FDF IS VERHEUGT DAT HET LANDBOUWBREDE COLLECTIEF NU DOOR ALLE
BELANGENBEHARTIGERS VAN DE PRIMAIRE AGRARISCHE SECTOR BREED
GEDRAGEN WORDT

In navolging van de door de FDF georganiseerde avond in Nijkerk op 24 oktober 2019,
waarin een groot deel van de vertegenwoordigers van alle sectoren binnen de Nederlandse
landbouw en veehouderij zich reeds committeerden aan het gezamenlijk landbouw collectief, is de FDF verheugd dat LTO en het NAJK gisteren ook bestuurlijk hebben bekrachtigd, deel te nemen.

Hiermee is de volgende legendarische stap in de Nederlandse landbouw en
belangenbehartiging een feit. Alleen sectoren en belangenbehartigers hebben aangegeven
schouder aan schouder zich in te gaan zetten om het stikstofdossier op een door het
collectief gewenste manier aan te gaan pakken.

Dinsdag a.s. zal de tweede vergadering zijn met ditmaal de volledige belangenbehartiging.
Tijdens en na deze vergadering zal gewerkt worden aan het opzetten van de structuren om
maximaal gebruik te maken van de aanwezige kennis bij de aanwezige partijen.

Over een aantal punten lijkt er op voorhand al grote mate van consensus in het collectief:
-Geen koppeling met dierrechten en fosfaatrechten
-Vergund is vergund
-Respecteren van het eigendommen
Er ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, landbouw en bedrijfsleven om
een economische crisis en onherstelbare schade aan de landbouw te voorkomen. Het
landbouwbrede collectief toont lef om gezamenlijk met deze taakstellende opdracht van start
te gaan.

Sinds 24 oktober heeft het collectief niet stil gezeten en invulling gegeven aan de wens van
belangenbehartigers om op zoek te gaan naar een onafhankelijke voorzitter met statuur. We
zijn verheugd dat de heer Aalt Dijkhuizen deze belangrijke taak op zich wil nemen in het
belang van de boeren van Nederland.
De trein dendert op grote snelheid door, en wij als FDF zijn er van overtuigd dat als alle
kennis vanuit de Nederlandse landbouw, schouder aan schouder samen gaat werken wij ieder probleem aan kunnen en landbouw breed de regie kunnen nemen.

Namens het bestuur van Farmers Defence Force
Jeroen van Maanen.

Tekst ©Farmers Defence Force

Foto ©Sven Fotografie

Geef een reactie