16 oktober 2021

Historisch moment voor Defensie F35 komt naar Nederland

5 min read

Luchtmachtdagen 2019, Vliegbasis Volkel

Op donderdag 31 oktober 2019 arriveert de eerste F-35 van de Koninklijke Luchtmacht op Nederlandse bodem. Deze keer niet voor een belevingsvlucht of een testvlucht, maar voorgoed. Hiermee wordt de transitie van F-16 naar F-35 officieel ingezet. Een historisch moment in de geschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht.

De komst van de F-16, veertig jaar geleden, werd groots gevierd door zowel de Koninklijke Luchtmacht als de Nederlandse bevolking. In de nationale kranten schitterden krantenkoppen als ´Wapenaankoop van de eeuw´ en ´De grootste investering in de Nederlandse Defensie ooit verricht´. De Koninklijke Luchtmacht zal de definitieve komst van de F-35 dan ook op gepaste wijze vieren met het besloten event First Aircraft Arrival.

First Aircraft Arrival
De eerste F-35 zal op donderdag 31 oktober tijdens de First Aircraft Arrival landen op vliegbasis Leeuwarden. Voorafgaande aan de landing van het nieuwe gevechtsvliegtuig, richten een aantal sprekers zich tot de genodigden van deze dag. Om de komst van het nieuwe generatie gevechtsvliegtuig te eren, zal halverwege de middag door de F-35, F-16, Hawker Hunter en de Spitfire een korte airshow gegeven worden. Aansluitend aan deze luchtdemonstratie maakt de F-35 zijn definitieve touchdown met een daarbij behorende ceremonie.

De F-35
De veiligheidsomgeving in Nederland, Europa en de wereld verslechtert. Het dreigingsbeeld waarin wij onze operaties moeten kunnen uitvoeren wordt steeds ingewikkelder en uitdagender. De oorlog ver van huis is niet meer los te zien van de veiligheid dicht bij huis. Als Defensie moeten we dus mee veranderen. Om in de toekomst relevant en van doorslaggevende betekenis te blijven, zodat ook onze Airpower niet alleen nu, maar ook in de toekomst het verschil maakt. Dit doen we door de F-16 na ruim 40 jaar te vervangen voor de F-35.

Defensie zet zich in voor wereldwijde vrede, veiligheid en vrijheid. Door intensieve samenwerking en continue innovatie bereidt Defensie zich voor op de toekomst en haalt ze het beste uit de combinatie van mens en techniek. De komst van de F-35 brengt ongekende operationele mogelijkheden voor Defensie met zich mee. Met de F-35 staan wij garant voor de bescherming van het Nederlandse luchtruim en creëert Defensie vrijheid van handelen voor operaties vanuit de lucht, ter land en ter zee. Die vrijheid creëren wij door in gezamenlijkheid op te treden met onze collega’s en (internationale) partners.’

tekst en foto: Defensie

Wij van Hoogland-Producties zijn er bij. Heeft u interesse in de beelden? Neem dan contact op met onze hoofdredacteur via redactie@hoogland-producties.nl.

Geef een reactie