3 december 2021

Integrale controle op bedrijventerrein Arnestein

5 min read

Middelburg – Donderdag heeft voor de zesde keer een integrale controle plaatsgevonden op het bedrijventerrein Arnestein. Gemeente Middelburg, Politie, Belastingdienst, RUD Zeeland, Orionis, het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit en het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit voerden deze controle gezamenlijk uit.

Doel van de controle is een betere naleving van de geldende wet- en regelgeving en het aanpakken van misstanden (ondermijning). Het uiteindelijke doel is een bedrijventerrein waar (ondermijnende) criminaliteit zo veel mogelijk is uitgesloten en waar de geldende wet- en regelgeving wordt nageleefd. Deze controle en voorgaande controles hebben aangetoond dat strengere handhaving noodzakelijk is. Gezien het resultaat is het aannemelijk dat er de komende tijd nog meer controles plaatsvinden op Arnestein.

Bij de controle zijn diverse overtredingen geconstateerd en zaken aangetroffen die om nader onderzoek vragen. De volgende overtredingen zijn geconstateerd:

diverse, vooral kleinere, overtredingen van milieuvoorschriften;

constatering dat bij twee bedrijven wordt geslapen/worden gebruikt als woning, terwijl dit niet is toegestaan;

aanleiding voor vervolgonderzoek door de Belastingdienst bij twee bedrijven;

aantreffen van twee voertuigen waarvan het Voertuig Identificatie Nummer is verwijderd;

aanhouding van één persoon die zich niet kan/wil legitimeren;

aanhouding van één persoon voor het rijden zonder rijbewijs onder invloed van verdovende middelen. Deze persoon is al meerdere malen voor het rijden zonder rijbewijs aangehouden. Om die reden is zijn auto in beslag genomen;

één bekeuring voor roekeloos rijden;

aantreffen zwaar illegaal vuurwerk;

aantreffen zes wapens die onder de Wet Wapens en Munitie vallen, één balletjespistool en twee busjes pepperspray;

aantreffen vijf dozen met blanke patronen 9 mm;

twee aanhoudingen vanwege verboden wapenbezit;

aantreffen hoeveelheid namaakgoederen.

Naast deze resultaten heeft de controle veel interessante informatie opgeleverd voor de diverse deelnemende partijen.

De gemeente heeft controles uitgevoerd op het gebied van bestemmingsplan en milieu- en bouwregelgeving Ook is gecontroleerd op foutief geparkeerde voertuigen. De RUD Zeeland heeft gekeken naar de naleving van de milieuwetgeving. De Belastingdienst heeft zich gericht op administratieve verplichtingen zoals bewaar-, informatie- en factureringsplicht. Orionis Walcheren heeft gekeken naar de naleving van de Participatiewet. Het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit en het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit gecontroleerd op de aanwezigheid van gestolen voertuigen of onderdelen. De politie heeft gelet op signalen van ondermijning en eventuele strafbare feiten en voor de veiligheid van de controleurs gezorgd. Gelijktijdig is het in- en uitgaande verkeer van Arnestein gecontroleerd.

Criminelen maken misbruik van legale bedrijven, voorzieningen en instanties om hun illegale praktijken mogelijk te maken. Dit noemen we ondermijning. Door ondermijning gezamenlijk aan te pakken, kunnen we naast strafrechtelijk vervolgen bijvoorbeeld ook illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten en huurcontracten opzeggen. Zo maken we wijken en buurten – en ook dit bedrijventerrein – weer veiliger.

Tekst  ©Politie.nl

Foto ©Hoogland Productie

Geef een reactie