6 december 2021

Gezamenlijke herdenking omgekomen brandweermensen

4 min read

Als brandweer staan we 24/7 met hart en ziel klaar voor onze maatschappij. Soms zelfs met gevaar voor eigen leven. Want het brandweervak is niet zonder risico’s. Daar zijn we ons van bewust, maar we staan er niet iedere dag bij stil. Soms gaat het mis en betalen brandweermensen de hoogste prijs. Iedere derde zaterdag in juni staan wij tijdens de nationale brandweerherdenking stil bij de moed en daadkracht van de brandweercollega’s die zijn omgekomen tijdens de uitoefening van het vak.

Op zaterdag 15 juni komen nabestaanden en directe collega’s voor de achtste keer bijeen bij het Nationaal Brandweermonument in Arnhem. Tijdens de herdenking stellen we om 13.00 uur het ereteken in werking. Dit wordt gevormd door twee brandweerspuiten die een ereboog van water maken.

Oproep brandweerkazernes

We roepen alle korpsen in Nederland op om op die dag bij zo veel mogelijk posten en kazernes tussen 12.00 en 15.00 uur de brandweervlag halfstok te hangen. Het is niet toegestaan de Nederlandse vlag of een combinatie van vlaggen te hijsen. Ook vragen we om gelijktijdig aan het herdenkingsmoment in Arnhem, om 13.00 uur, een minuut lang het ereteken te maken. Op deze manier staan we gezamenlijk stil bij de moed en daadkracht van onze omgekomen collega’s. Kijk voor instructies over het maken van het ereteken op www.brandweermonument.nl/ereteken.

#Brandweerherdenking

Ook via social media staan we stil bij onze omgekomen collega’s. Vervang op 15 juni je profielfoto op social media door het zwarte brandweerlogo. Plaats een foto of film van het ereteken bij jullie kazerne of post op Facebook, Twitter en Instagram en gebruik daarbij de hashtag #Brandweerherdenking. Als je kazerne of post een eigen Facebookpagina heeft, willen we je vragen om het ereteken live uit te zenden zodat op zoveel mogelijk tijdlijnen de herdenking live te volgen is.

Dit vraagt de brandweer op hun website.

Geef een reactie