24 oktober 2021

Niet alleen taakstraf maar ook celstraf voor geweldplegers tegen functionaressen met publieke taak.

2 min read

Den Haag- Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) gaat niet zover als de Tweede Kamer eiste maar hij wil wel toe naar de mogelijkheid voor rechters om mensen die geweld tegen functionarissen met een publieke taak hebben gepleegd een celstraf op te leggen. Dit omdat Dekker de rechters de mogelijkheid wil laten behouden om meelopers, binnen gezamenlijke geweldpleging, die wel aanwezig waren maar geen geweld hebben gebruikt. Deze mensen moeten alleen kunnen worden gestraft met een taakstraf. De minister laat weten onderzoek te verrichten of zij ook onder het taakstrafverbod moeten vallen.

Nu kunnen rechters alleen een taakstraf geven maar de PVV, VVD en CDA hebben de minister gevraagd om de wet hierin te wijzigen. Nu is het zo dat een rechter alleen een celstraf op kan leggen wanneer een functionaris is geraakt.

De minister wil hiermee duidelijk maken dat geweld tegen functionarissen met een publieke taak niet getolereerd wordt.

 

Geef een reactie