24 oktober 2021

Almelo’s gezin mag uit huurhuis worden gezet na aantreffen 95 gram hennep in woning

4 min read

Almelo – De kantonrechter oordeelt dat een gezin met 5 kinderen hun huurhuis in Almelo binnen 4 weken moet verlaten.

Woningstichting Beter Wonen eiste in kort geding de ontruiming van de woning omdat de politie bij een huiszoeking – onder andere – 95 gram hennep had gevonden. Hiermee hebben de man en vrouw de huurovereenkomst geschonden. De man is verdachte in een strafrechtelijk onderzoek naar een criminele organisatie in het Nieuwstraatkwartier in Almelo. Hij zit nu zo’n 5 maanden in voorlopige hechtenis.

Woningstichting in zijn recht
De kantonrechter oordeelt dat Beter Wonen in zijn recht staat. Met 95 gram hennep is de Opiumwet ruimschoots overtreden en daarmee schenden de man en vrouw, als huurders van de woning, hun overeenkomst met de woningstichting. De grens voor eigen gebruik ligt namelijk bij 5 gram hennep. Het maakt hierbij niet uit dat de aanwezigheid van deze hoeveelheid hennep nog niet heeft geleid tot overlast. Daarnaast heeft Beter Wonen een zwaarwegend belang om naar andere huurders het signaal af te geven dat dit niet wordt getolereerd.

Beiden verantwoordelijk
De man en vrouw zijn beiden de huurovereenkomst aangegaan en zijn ook beiden even aansprakelijk. De vrouw zei dat ze wist dat er hennep in huis was, maar dacht dat er een hoeveelheid voor eigen gebruik was. De rechter oordeelt dat zij – als verantwoordelijk huurder – er ook zelf voor had moeten zorgen dat deze hoeveelheid nooit meer was dan 5 gram.

Gezin krijgt hulp
Het is duidelijk dat de ontruiming ingrijpend is voor het gezin, en met name voor de 4 minderjarige (eigen, stief- en pleeg)kinderen. De man en vrouw hebben echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat een verhuizing onoverkomelijke bezwaren heeft.

Het is op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de man en de vrouw zélf om de nadelige effecten van de ontruiming te beperken en het ligt op hun weg om daartoe – zo nodig – een beroep te doen op hulpverlenende instanties. Tijdens de zitting bleek dat de vrouw hulpverlening heeft ingeschakeld en dat ook Beter Wonen, met andere partijen, het gezin een noodvoorziening zal aanbieden, indien het gezin niet in staat is zelf in vervangende woonruimte te voorzien.

Geef een reactie